Prayer Time

Date Day Fajr Start Fajr JAMA'AH Sunrise Zohar Start Zohar JAMA'AH Asar Start Asar JAMA'AH Magrib Start Magrib JAMA'AH Isha Start Isha JAMA'AH
28 Fri 05:22 06:15 06:51 12:22 01:00 03:51 04:15 05:46 AFTER AZAN 07:11 07:30
29 Sat 05:20 06:15 06:50 12:22 01:00 03:52 04:15 05:48 AFTER AZAN 07:12 07:30