Prayer Time

Date Day Fajr Start Fajr JAMA'AH Sunrise Zohar Start Zohar JAMA'AH Asar Start Asar JAMA'AH Magrib Start Magrib JAMA'AH Isha Start Isha JAMA'AH
30 Wed 05:31 06:30 07:04 12:59 01:30 04:51 05:15 06:47 AFTER AZAN 08:14 08:30