Prayer Time

Date Day Fajr Start Fajr JAMA'AH Sunrise Zohar Start Zohar JAMA'AH Asar Start Asar JAMA'AH Magrib Start Magrib JAMA'AH Isha Start Isha JAMA'AH
30 Mon 06:03 07:00 07:44 11:58 01:00 02:17 02:45 04:05 AFTER AZAN 05:40 07:15